YRITYS
  TUOTTEET JA PALVELUT
  YHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN
  TIEDOTTEET

  Tiedotteet
  Yrityskonsultointi
  Tuotteet ja palvelut
  Hankesuunnittelu ja toteutus
  Yrityksen perustaminen
  Henkilöstösuunnittelu
  Asiakashallinta
  Liiketoiminnan kehittäminen
  Teknologian kehittäminen
  Sukupolvenvaihdos
  Projektirahoitus
  Koulutus
  Ota yhteytta

Hankesuunnittelu ja toteutus • Hankesuunnittelu
  Kustannustehokas hankesuunnittelu.
  Taustaselvitykset.
  Kustannusanalyysit ja investointilaskelmat (kustannusten optimointi).
  Budjetointi.
  Hankkeen organisointi ja resurssitarpeen arviointi.
  Sopimusneuvottelut.
  Prosessien määrittely, mallintaminen ja kehittäminen.
  Riskianalyysit.
  Tavoitemittareiden määrittely ja seuranta.
 • Hankkeen toteutus
  Projektihallinta ja valvonta.
  Raportointi, seuranta ja viestintä.
  Hankkeen ulkoistaminen ja alihankintapalvelut.
  Tilapäisen työvoiman vuokraaminen.
  Kehityspolun luonti.
 • Hankkeen jälkihoito
  Katselmointi.
  Tulosten markkinointi asiakkaan lukuun.
  Laatujärjestelmät - sertifiointi, sertifikaatti sekä laatujärjestelmän toteutus että sen päivittäminen •   Nature & Nurture Oy
    Kaikki näillä sivuilla oleva on kopiosuojattu Nature & Nurture Oy:lle © Nature & Nurture Oy 2011
    http://www.natnur.fi
    natnur@natnur.fi puh. +358 50 3220501