YRITYS
  TUOTTEET JA PALVELUT
  YHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN
  TIEDOTTEET

  Tiedotteet
  ICT
  Tuotteet ja palvelut
  Konsultointi
  Tutkimus ja tuotekehitys
  Mobiilipalvelut
  Verkonhallinta
  Tietoturva
  Koulutus
  Ota yhteyttä

Koulutus • Asiakaskohtainen ja räätälöity ICT -alan koulutus
  Asiakaskohtainen ja räätälöity koulutus on aina asiakkaan ja Nature & Nurture Oy:n yhteinen hanke. Sopiva koulutus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa osallistujien tarpeiden ja lähtötietojen perusteella. Ennakkokyselyllä pyritään kartoittamaan koulutettavien odotukset ja toiveet koulutuksen suhteen.
 • Yrityksille tarjottavat valmiit ICT-koulutuspaketit

  --------

  Nature & Nurture Oy tarjoaa yleisiä yrityksille suunnattuja kursseja eri ICT-alueilta seuraavasti:

  PK-Yrityksen Windows-tietoturva koulutus

  Nature & Nurture Oy tarjoaa jämäkän Windows-tietoturvapaketin, joka sisältää ajankohtaista tietoa tietoturvasta ja tiedon varmistamisesta käytännön läheisellä tavalla. Tulemme yritykseenne, jossa tutustumme kanssanne yrityksenne tietoturvaan ja tiedon varmentamiseen liittyviin keskeisiin asioihin. Tilaisuudessa annamme tietokoneen käyttäjille perusvalmiudet turvata oman koneensa toimivuus ja tietojen säilyvyys. Lisäksi yrityksenne saa varmuuden siitä, että tietoturva ja tiedonvarmennus on toteutettu asianmukaisella ja taloudellisella tavalla.

  Windows-tietoturvapaketti sisältää sekä yrityksenne tietoturvatilanteen tarkastamisen että kirjallisen toimenpidesuosituksen sen parantamiseksi. Nature & Nurture Oy tarjoaa yrityksenne käyttöön asiantuntijat, joilla on vankka kokemus yritysverkoista ja niihin liittyvistä tietoturva- ja tiedonvarmennustekniikoista.

  Tilaisuuden sisältö:
  1) Tiedon varmennus
  2) Tietosuoja
  3) Yritysverkon suojaus
  4) Jatkotoimet ja suositukset yrityksellenne

  Tilaisuuden kesto on noin 4 tuntia ja se on tarkoitettu maksimissaan 7 hengelle.
  Ennen tilaisuutta selvitämme puhelinhaastattelun avulla yrityksenne nykyiset tietoturva- ja varmistusjärjestelyt. Jatkosuositukset tehdään ja postitetaan yrityksellenne viimeistään 2 viikon kuluessa tilaisuudesta

  Tilaisuuden sisältö on esitetty tarkemmin dokumentit-osiossa.


 •   Nature & Nurture Oy
    Kaikki näillä sivuilla oleva on kopiosuojattu Nature & Nurture Oy:lle © Nature & Nurture Oy 2011
    http://www.natnur.fi
    natnur@natnur.fi puh. +358 50 3220501