YRITYS
  TUOTTEET JA PALVELUT
  YHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN
  TIEDOTTEET

  Tiedotteet
  Yrityskonsultointi
  Tuotteet ja palvelut
  Hankesuunnittelu ja toteutus
  Yrityksen perustaminen
  Henkilöstösuunnittelu
  Asiakashallinta
  Liiketoiminnan kehittäminen
  Teknologian kehittäminen
  Sukupolvenvaihdos
  Projektirahoitus
  Koulutus
  Ota yhteytta

Liiketoiminnan kehittäminen • Liiketoimintasuunnitelma
  Tavoitteellinen ohjelma useamman vuoden päähän..
  Säännöllinen toteutuksen seuranta ja reaktiot poikkeamiin sitoumuksellisena toimintana..
 • Liiketoiminnan kehittämishankkeen johtaminen ja muutosten läpivienti
  Liiketoimintalähtöinen hankejohtaminen, riskien hallinta ja uusien toimintatapojen läpivienti. Johdamme hankkeen kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan ja kohderyhmän tarpeista lähtien, konseptin suunnitteluun, uusien prosessien käyttöönottoon ja muutoksen läpivientiin asti yhteistyössä asiakkaan oman organisaation kanssa.

 • Liiketoimintaprosessien kehittäminen
  Keskeisten prosessien määrittely asiakkaan liiketoiminnan tavoitteista lähtien. Selkiytämme prosessien ja yksiköiden välistä toimintaa sekä määrittelemme roolit, vastuut ja johtamismallit.

 • Liiketoiminnan tavoitteiden ja kohderyhmien tarpeiden analysointi
  Tarve- ja hyötyanalyysit, määrittelyt sekä konseptien suunnittelu. Liiketoiminnan tavoitteiden ja käyttäjien tarpeiden yhdistämisen kuvaaminen sitä tukevaan ratkaisuun.

 • Riskienhallinta ja kartoitus
 • Asiakas-, brandi ja tuotestrategiatutkimukset
 • Markkinointi
  Markkinoinnin ja mainonnan suunnittelu, toteutus, tutkimukset sekä tiedottaminen (ilmoitukset, esitteet, kirjelmät sekä sähköinen media).
 • Henkilöstöstrategia
 • Tiimien ja yksilöiden roolikartoitus
 • Organisaation ilmapiiritutkimus
 • Kannustava palkitseminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Palvelutasotutkimukset
 • Työhönottoarvioinnit
  Työhönottotoimenpiteet ja tarvittavan koulutuksen järjestäminen.


 •   Nature & Nurture Oy
    Kaikki näillä sivuilla oleva on kopiosuojattu Nature & Nurture Oy:lle © Nature & Nurture Oy 2011
    http://www.natnur.fi
    natnur@natnur.fi puh. +358 50 3220501