YRITYS
  TUOTTEET JA PALVELUT
  YHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN
  TIEDOTTEET

  Tiedotteet
  ICT
  Tuotteet ja palvelut
  Konsultointi
  Tutkimus ja tuotekehitys
  Mobiilipalvelut
  Verkonhallinta
  Tietoturva
  Koulutus
  Ota yhteyttä

ICTNature & Nurture Oy on asiantuntijoiden muodostama toimittajista, palveluntuottajista tai muista sidosryhmistä riippumaton ICT-palveluyritys (Information and Communication Technology). Yrityksemme toimii laajan yhteistyöverkoston kautta tarjoten näin laajan ICT- ja liiketoimintaosaamisen asiakkaan käyttöön. Konsultoimme ICT-hankkeita niin yritys- kuin julkishallinnon organisaatioissa. Toimimme hankkeissa asiakkaan liiketoiminnan edunvalvojana sekä vastuullisena tahona toimitusten integroimisessa. Asiakaslähtöinen ja oppiva toimintamalli takaa asiakkaamme investoinnit yhdessä kehittämillemme ratkaisuille.

Hyvä hanke perustuu aina asiakkaan todellisiin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Se on vaikuttavuudeltaan innovatiivinen, laaja, sovellettavissa eri tarpeisiin sekä se korjaa ongelmia ja heikkouksia ja vahvistaa mahdollisuuksia (SWOT). Hyvä hanke on tuloksiltaan kestävä niin taloudellisesti, teknisesti kuin myös ympäristöllisesti tarkasteltuna samoin kuin se on tarkoituksenmukainen suhteessa asiakkaan tarpeisiin ja käytettävissä olevan rahoitusohjelman tavoitteisiin. Hyvässä hankkeessa resurssien käyttö on tehokasta suhteessa tuotoksiin.  Nature & Nurture Oy
  Kaikki näillä sivuilla oleva on kopiosuojattu Nature & Nurture Oy:lle © Nature & Nurture Oy 2011
  http://www.natnur.fi
  natnur@natnur.fi puh. +358 50 3220501