YRITYS
  TUOTTEET JA PALVELUT
  YHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN
  TIEDOTTEET

  Tiedotteet
  ICT
  Tuotteet ja palvelut
  Konsultointi
  Tutkimus ja tuotekehitys
  Mobiilipalvelut
  Verkonhallinta
  Tietoturva
  Koulutus
  Ota yhteyttä

Tietoturva • Tietoturvaratkaisujen määrittely
 • Auditointipalvelut
  Tietoturvallisuusauditoinnin avulla saadaan kokonaisnäkemys tietoturvallisuuden nykytilasta. Auditointi kohdistuu asiakkaan liiketoiminnalle olennaisiin järjestelmiin, tietoverkkoon, organisaatioyksikköön tai toimintaprosessiin. Auditoinnista saatavan tiedon avulla voidaan yrityksen riskienhallintaa kehittää ja kohdentaa suhteessa tehtyihin investointeihin. Auditointi tehdään haastattelemalla vastuuhenkilöt, tutustumalla soveltuvin osin dokumentaatioon sekä tarkastamalla tekniset kohdejärjestelmät. Tehdyn työn pohjalta annetaan riippumaton arvio tietoturvallisuuden nykytilasta..
 • Ratkaisujen riskiarviointi ja laadunvalvonta
 • Tietoturvastrategiat ja toimintasuunnitelmat


 •   Nature & Nurture Oy
    Kaikki näillä sivuilla oleva on kopiosuojattu Nature & Nurture Oy:lle © Nature & Nurture Oy 2011
    http://www.natnur.fi
    natnur@natnur.fi puh. +358 50 3220501